Beter leren door leren door boeiende, actieve en zinvolle lessen

In alle klassen werken we met IPC, een thematisch ingericht, vakoverstijgend onderwijsprogramma voor de creatieve - en zaakvakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek, ICT en beeldende vorming. Dit houdt in dat er in de klas gewerkt wordt met thema's, zoals huis en thuis, de missie naar Mars, jong en oud of een dorp bouwen. Doordat de zaakvakken samengevoegd zijn in thema's leren kinderen verbanden leggen. De leerdoelen worden vooraf duidelijk kenbaar gemaakt waardoor kinderen weten waar ze naar toe werken. Deze doelen omvatten de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en inzicht, waarbij volop aandacht is voor het stimuleren van een onderzoekende houding. Het internationale aspect dat hierbij komt kijken, leert kinderen verder te kijken dan Nederland. Ze zullen verschillen en overeenkomsten ontdekken met andere landen op de hele wereld.

Wij merken dat het team en de leerlingen van De Overhaal dagelijks met zeer veel plezier werken aan de lessen van het onderwijsprogramma van IPC. De kinderen zijn zeer betrokken bij de thema's, leren hun eigen onderzoeksvragen te stellen en te beantwoorden en zien verbanden tussen de verschillende vakgebieden.
 

Leerkrachten aan het woord

"Alle leerkrachten kennen alle leerlingen, dus we kunnen elkaar snel helpen bij de aanpak voor een leerling."

"We staan open voor allerlei onderwijsvernieuwingen en werken als team daarin nauw samen."