Verbinden

We staan midden in deze wereld
Onze school is geen eilandje op zich, ver van de maatschappij. Samen met de ouders en leerlingen geven we inhoud aan zaken die ons vanuit de maatschappij bereiken. De kinderen worden uitgedaagd zich een gefundeerde mening te vormen, waarbij het standpunt van de ander als waardevol beschouwd moet worden. Voor ons staat het waarderen en het respecteren van de ander centraal.

We bereiden de leerlingen voor op onze multiculturele samenleving. Door kinderen in lessen en gesprekken kennis te laten maken met facetten van diverse godsdiensten en culturen.

Ouders aan het woord

"Juist door de kleinschaligheid van de school is er een mooie samenwerking tussen kinderen in diverse leeftijden."

"Het is er veilig en sociaal. Een familiegevoel waar ik als ouder enorm veel waardevolle zaken voor mijn kind ervaar."