Toelatingsbeleid

Toelating (instroom)
De dag na zijn of haar vierde verjaardag mag uw zoon of dochter naar school. Ook is het mogelijk uw kind te laten wennen aan de sfeer in de klas op de wendagen (drie keer een dagdeel). Ongeveer één tot anderhalve maand voor het bereiken van die leeftijd nemen wij contact met u op om de precieze data af te spreken. Tevens ontvangt u informatie over de gang van zaken bij ons op school. 
Ouders die zich aan het oriënteren zijn, kunnen altijd vrijblijvend een afspraak maken voor een rondleiding

Tussentijds instromen
In sommige gevallen kiezen ouders ervoor om tussentijds hun kinderen te aan te melden op de Overhaal. In alle gevallen van tussentijdse instroom wordt door De Overhaal contact opgenomen met de school van herkomst. Deze school wordt verzocht een onderwijskundig rapport ter beschikking te stellen, waarin in ieder geval eerdere toetsgegevens staan vermeld.De directie behoudt zich het recht voor om op basis van ter beschikking staande gegevens tussentijdse instroom van een leerling te weigeren.


 

Leerlingen aan het woord